Jardine Cycle & Carriage kiên trì mua gom cổ phiếu “đại gia“

Jardine Cycle & Carriage kiên trì mua gom cổ phiếu “đại gia“

VietTimes – Từ đầu năm tới nay, hoạt động mua gom cổ phiếu Thaco (OTC: THA) của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) có phần thuận lợi hơn công ty thành viên của nó - là Platium Victory Pte, Ltd (Platium Victory), trong việc mua gom cổ phiếu REE và VNM. THA, REE, VNM thực tế đều là các mã "đại gia", giữ vai trò dẫn dắt ngành.