Sandbox là giải pháp “cởi trói” cho các công ty Fintech?

Sandbox là giải pháp “cởi trói” cho các công ty Fintech?

VietTimes -- Ngày 20/6/2019, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với trường Đại học Quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp) và Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế "Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh”. 
Công nghệ blockchain tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các quốc gia

Công nghệ blockchain tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các quốc gia

VietTimes – Viện Quốc tế Pháp ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã phối hợp với một số đối tác tổ chức hội thảo “Ứng dụng Blockchain và khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số”. Để tìm hiểu về blockchain cũng như tương lai của công nghệ này ở Việt Nam, VietTimes đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Đỗ Văn Long – Giám đốc Chiến lược của Công ty Infinity Blockchain Labs, một trong những đối tác của IFI với hội thảo này.