Hồ sơ Paradise: Trùng lặp tên nhiều sếp quản lý quỹ tại Việt Nam

Hồ sơ Paradise: Trùng lặp tên nhiều sếp quản lý quỹ tại Việt Nam

VietTimes -- Hồ sơ Paradise được các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây cho thấy bức tranh sinh động về hoạt động tại các "thiên đường thuế" của giới nhà giàu và các tập đoàn đa quốc gia. Việc xuất hiện một số tên cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan trong hồ sơ cũng cần phải được làm sáng tỏ.