CEO Amtrack: Dự án Hyperloop của Elon Musk thật viển vông!

CEO Amtrack: Dự án Hyperloop của Elon Musk thật viển vông!

VietTimes – Giám đốc điều hành của Amtrak, Richard Anderson, nói rằng hệ thống Hyperloop là “không thực tế trong thời điểm hiện tại” và ông Elon Musk nên tập trung nhiều hơn vào việc sửa chữa cơ sở hạ tầng truyền thống như đường xá, cầu cống.