SmartKey sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên Honda Air Blade 125 2018

SmartKey sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên Honda Air Blade 125 2018

VietTimes -- Tính năng khóa thông minh Smartkey sẽ chính thức là trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các phiên bản của Honda Air Blade 125 2018, ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm cũng sẽ được giới thiệu nhằm đánh dấu hành trình phát triển của Air Blade tại Việt Nam.