Điều động Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Điều động Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VietTimes – Quyết định của Bộ Chính trị về điều động cán bộ đã được công bố sáng nay, 26/12, tại tỉnh Cao Bằng. Theo đó, ông Lại Xuân Môn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

VietTimes -- Chương trình "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020" nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn... sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất "rau hai luống, lợn hai chuồng".