Đối thoại với nghệ sĩ Nguyễn Lương Sáng khi mở cửa “Biển đời”

Đối thoại với nghệ sĩ Nguyễn Lương Sáng khi mở cửa “Biển đời”

VietTimes  – Một nghệ sĩ “đất lửa” Quảng Bình với những con số hàng chục triển lãm trong vòng 15 năm qua, song song với hành trình sáng tạo ấy là công việc giảng dạy vất vả của một giảng viên đại học và một cuộc sống riêng đầy thăng trầm. Điều gì nuôi dưỡng tâm hồn và nâng đỡ trong cuộc sống để người nghệ sĩ miền biển ấy có sức mạnh như vậy?