RMIT Access tạo ra hơn 3.000 bản học liệu dễ tiếp cận cho sinh viên

RMIT Access tạo ra hơn 3.000 bản học liệu dễ tiếp cận cho sinh viên

VietTimes -- Nhờ áp dụng RMIT Access, các tài liệu sẵn có được chuyển đổi hoàn toàn sang định dạng mà sinh viên thường gặp khó khăn khác nhau trong học tập đều có thể tiếp cận được.Sáng kiến này đã chuyển đổi hơn 1.400 bản thuyết trình PowerPoint hiện có sang định dạng có thể truy cập, tạo ra hơn 1.000 bản dịch và hơn 1.600 văn bản mô tả hình ảnh.