NTB và “giải pháp” Him Lam

NTB và “giải pháp” Him Lam

VietTimes – Không ít cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (UPCoM: NTB) hướng tới Him Lam như một “cứu cánh” cho giải pháp tái cấu trúc công ty…