Hiệp hội súng trường Mỹ bị coi là tổ chức khủng bố và những bí ẩn phía sau

Hiệp hội súng trường Mỹ bị coi là tổ chức khủng bố và những bí ẩn phía sau

VietTimes -- Hội đồng thành phố San Francisco mới đây đã thông qua một nghị quyết tuyên bố Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (National Rifle Association, NRA) là một “tổ chức khủng bố trong nước” và khuyến khích các thành phố khác, các bang và chính phủ liên bang có chung lập trường như thế đối với NRA.