Ưu tiên sử dụng sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao phục vụ Chính phủ điện tử

Ưu tiên sử dụng sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao phục vụ Chính phủ điện tử

VietTimes -- Các sản phẩm được đánh giá cao trong Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) chất lượng cao 2019 sẽ được lọt vào danh mục ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.