Làm gì để nhân tài không bị chết... yểu!

Làm gì để nhân tài không bị chết... yểu!

VietTimes – Trong cơ quan công quyền hiện nay đang tồn tại một thực tế đáng buồn là, sau khi được tuyển dụng vào làm việc, nhiều người được xem  là nhân tài đã lặng lẽ ra đi "không kèn không trống". Đáng nói hơn khi có người được cử đi học các lớp tài năng ở nước ngoài theo đề án, sau một thời gian làm việc ở cơ quan công quyền cũng quyết định ra đi. Dư luận gọi đó là hiện tượng nhân tài chết... yểu.