Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ chính trị khô khan, giản đơn, nhất thời nào*

Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ chính trị khô khan, giản đơn, nhất thời nào*

VietTimes -- Sáng 25/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tại đây, Tổng bí thư đã có bài phát biểu quan trọng trước các văn nghệ sĩ. VietTimes trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu này của Tổng Bí thư.