Quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân chưa bao giờ lớn đến thế!

Quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân chưa bao giờ lớn đến thế!

VietTimes – Dự phiên đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” chiều 17/1, Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, chưa có thời điểm nào trước đây, Việt Nam được chứng kiến sự lớn mạnh cùng với quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân như hai năm vừa qua.
Quy định rõ hơn Đảng phục vụ dân, chịu sự giám sát của dân

Quy định rõ hơn Đảng phục vụ dân, chịu sự giám sát của dân

VietTimes -- “Cần xác định rõ mục đích, phương thức, nội dung và điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng cầm quyền”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy trong báo cáo trước Đại hội Đảng XII.