Cấp cứu trước viện của Việt Nam thiếu và yếu do đâu?

Cấp cứu trước viện của Việt Nam thiếu và yếu do đâu?

VietTimes – Cấp cứu trước viện là hoạt động nằm trong mạng lưới cấp cứu 115, có liên quan trực tiếp tới tính mạng người bệnh. Song, việc cấp cứu trước viện trong hệ thống cấp cứu tại Việt Nam hiện nay còn thiếu và yếu, thậm chí có vùng không có bất cứ hoạt động hỗ trợ cấp cứu nào.