Thỏa thuận 100 tỷ đồng và câu chuyện bội tín

Thỏa thuận 100 tỷ đồng và câu chuyện bội tín

VietTimes -- Một thỏa thuận có giá trị 100 tỷ đồng để chấm dứt hợp tác giữa hai doanh nghiệp, thỏa thuận này đã thực hiện phần lớn. Nhưng trong khi một bên khẳng định thanh toán khoản tiền trên cho thanh lý 3 hợp đồng, thì bên còn lại khẳng định chỉ cho thanh lý chỉ... một hợp đồng.