Lựa chọn đúng đắn cho giải pháp siêu hội tụ: phần cứng hay phần mềm?

Lựa chọn đúng đắn cho giải pháp siêu hội tụ: phần cứng hay phần mềm?

Lựa chọn mà bất cứ ai đang có ý định đầu tư vào cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (Hyper-Converged Infrastructure –HCI) phải đối mặt: một thiết bị HCI tích hợp từ một nhà cung cấp duy nhất hoặc một phần mềm hội tụ siêu không phụ thuộc phần cứng. Việc đưa ra quyết định cuối cùng thật khó khăn.