Bắt đầu bằng 50 nghìn tấn hạt điều đầu tiên, T&T sẽ còn nhập thêm 200 nghìn tấn khác từ Bờ Biển Ngà trong quý tiếp theo

Bắt đầu bằng 50 nghìn tấn hạt điều đầu tiên, T&T sẽ còn nhập thêm 200 nghìn tấn khác từ Bờ Biển Ngà trong quý tiếp theo

VietTimes -- Ngày 20/3/2019, tại Abidjan, Tập đoàn T&T Group đã chính thức ký kết bản hợp đồng đầu tiên về việc thu mua 50.000 tấn hạt điều từ Bờ Biển Ngà. Lô hàng này sẽ được chuyển về Việt Nam trong tháng 4/2019. Theo kế hoạch, trong 3 tháng tiếp theo, T&T Group sẽ tiếp tục thu mua thêm 200.000 tấn hạt điều.