Thủy điện Xayaburi chặn dòng nước Mekong
“NGƯỢC DÒNG MEKONG ĐANG HẤP HỐI”:

Thủy điện Xayaburi chặn dòng nước Mekong

Nhóm PV Tuổi Trẻ đã ngược dòng Mekong để tìm hiểu vì sao con sông ảnh hưởng đến hàng chục triệu dân các nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam... hiện rơi vào tình cảnh hấp hối.