Hang Sơn Đoòng đóng cửa trong 4 tháng

Hang Sơn Đoòng đóng cửa trong 4 tháng

Hang lớn nhất thế giới ở Quảng Bình sẽ ngừng đón khách từ nay đến cuối năm 2015. Việc đóng cửa nhằm phục hồi hệ sinh thái hang động, đảm bảo các loài động vật, thực vật trong hang động không bị quá tải, nguồn nước không bị ô nhiễm..
Chỉ trông vào ngành du lịch là không đủ

Chỉ trông vào ngành du lịch là không đủ

Việc đưa ra những hình ảnh đẹp, hấp dẫn chỉ là một phần để mời gọi du khách, điều quan trọng nhất là phải có một môi trường du lịch an toàn, thân thiện thì chỉ một mình ngành du lịch cố gắng là không đủ.