Phân bón giả “tung hoành“, cơ quan quản lý "bối rối"

Phân bón giả “tung hoành“, cơ quan quản lý "bối rối"

VietTimes -- Thị trường phân bón Việt Nam đang rất hỗn loạn, nhiều loại phân bón có hàm lượng dinh dưỡng chưa bằng đất trồng... Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp muốn nhanh chóng sửa quy định để việc quản lý chất lượng phân bón và thị trường phân bón được tốt hơn.