Xã hội hóa và vai trò Nhà nước

Xã hội hóa và vai trò Nhà nước

VietTimes -- “Xã hội hóa là một chủ trương đúng, nhưng chủ trương này đang bị lạm dụng trên nhiều mặt của đời sống kinh tế và xã hội, từ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Rất nhiều khoản đóng góp bất hợp lý đang là gánh nặng cho người dân, chất vấn của đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)đã giúp đặt ra câu chuyện về xã hội hóa dịch vụ công lâu nay.