Làm thế nào để đảng Dân chủ đánh bại ông Trump trong kỳ bầu cử năm 2020?
Mổ xẻ vòng tranh luận mới nhất của đảng Dân chủ:

Làm thế nào để đảng Dân chủ đánh bại ông Trump trong kỳ bầu cử năm 2020?

VietTimes -- Đảng Dân chủ trong tuần này đã tổ chức 2 cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ ở Detroit, Michigan để giúp các thành viên trong đảng và người dân Mỹ chọn ra ứng viên tốt nhất nhằm đánh bại Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử năm 2021. Một số cuộc tranh luận khác sẽ tổ chức trong năm 2020, tiếp tục thu hẹp danh sách ứng viên. 20 ứng viên đã tham gia trong cuộc tranh luận này. Bài tường thuật - phân tích công phu của nhà nghiên cứu Terry Buss (Học viện Hành chính quốc gia Hoa Kỳ) viết dành riêng cho VietTimes.