Trung tâm nghiên cứu AI là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ

Trung tâm nghiên cứu AI là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ

VietTimes -- TS Bùi Hải Hưng - nhà nghiên cứu của Google Deepmind (Mỹ) cho rằng dù rất có tiềm năng nhưng Việt Nam vẫn chưa có dấu mốc trên bản đồ AI thế giới. Ông gợi ý, Việt Nam nên tập trung xây dựng một trung tâm nghiên cứu AI và đây là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ công nghệ.