Các dịch vụ của Google đã bị tấn công như thế nào?

Các dịch vụ của Google đã bị tấn công như thế nào?

VietTimes -- Chỉ cần một lần đăng ký tài khoản trên Google là người dùng có thể sử dụng tất cả dịch vụ trong hệ thống. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo trực tuyến đã lợi dụng sự tiện lợi này để gửi thư rác hoặc thực hiện những cuộc tấn công mạng nguy hiểm.