Miền Trung oằn mình chống lũ dữ!

Miền Trung oằn mình chống lũ dữ!

VetTmes -- Trong khi hàng trăm hộ dân thuộc các huyện vùng trũng của Phú Yên hối hả chạy lũ, hàng ngàn người Quảng Ngãi gồng mình gánh lũ thì Bình Định, Quảng Nam gần như "thất thủ" trước lũ dữ.