Sẽ tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm?

Sẽ tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm?

VietTime -- Hiện nhiều đại biểu (ĐBQH) tán thành việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm, tăng 100 giờ so với quy định hiện hành, nhưng chỉ áp dụng đối với một số ngành, nghề nhất định; trả tiền lương lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ và khống chế số giờ làm thêm tối đa theo tháng.