Miễn thuế cho 6.376 đôi giầy Nike làm từ thiện

Miễn thuế cho 6.376 đôi giầy Nike làm từ thiện

Bộ Tài chính vừa có công văn đồng ý miễn thuế NK và không thu thuế GTGT đối với 6.376 đôi giầy Nike của Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam và Công ty cổ phần Tea Kwang Vina Ind tặng cho Qũy xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng để làm quà từ thiện