Năm 2020: 70% người từ 15 tuổi có tài khoản ngân hàng

Năm 2020: 70% người từ 15 tuổi có tài khoản ngân hàng

VietTimes -- Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán thấp hơn 10%, 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán phi tiền mặt trong mua sắm và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng lên mức ít nhất 70%.