Giám đốc sở 30 tuổi vào BCH Đảng bộ Quảng Nam

Giám đốc sở 30 tuổi vào BCH Đảng bộ Quảng Nam

Chiều 13-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đáng chú ý, ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi, giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam) đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với tỉ lệ bầu cử 65,97%.