Martin Shkreli - câu chuyện buồn về lòng tham

Martin Shkreli - câu chuyện buồn về lòng tham

Khi tin nổ ra trên báo chí, nhiều người chép miệng: đúng là tham thì thâm. Nhưng đằng sau số phận của Martin Shkreli  là tâm lý xã hội rất lạ về ứng xử trên mạng xã hội, về lòng tham của các công ty dược phẩm và về cách giới trẻ tạo scandal để nổi tiếng ngày nay.