Thủ tướng: Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt

Thủ tướng: Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt

VietTimes -- Chúng ta chưa bằng lòng với những kết quả đạt được khi còn nhiều thương binh, bệnh binh vẫn bị những vết thương dày vò, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính, vẫn còn những người, những gia đình chưa được đầy đủ chế độ ưu đãi (...) Đây là điều day dứt trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta.