Sốc với tiền điện tăng 100%

Sốc với tiền điện tăng 100%

Hàng loạt người kêu trời khi nhận hóa đơn tiền điện tháng gần đây. Hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp rưỡi. Có gì bất thường xung quanh câu chuyện tăng giá điện?