Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu không quá 500 nghìn đồng

Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu không quá 500 nghìn đồng

VietTimes -- Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu không quá 500 nghìn đồng/lần khám, giá giường nằm nội trú tại các phòng điều trị theo yêu cầu tối đa ở mức 4 triệu đồng/ngày... áp dụng tại các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, là những nội dung dự kiến có trong Thông tư mới sắp được Bộ Y tế ban hành.