Gas lậu thêm đất sống?

Gas lậu thêm đất sống?

Nếu “hạ chuẩn” điều kiện cấp phép kinh doanh gas, thị trường này có nguy cơ vượt tầm kiểm soát của cơ quan quản lý.