File Word 2016 bị lỗi: Làm sao khôi phục?

File Word 2016 bị lỗi: Làm sao khôi phục?

Khi mở một file Microsoft Word 2016 quan trọng trong máy, bạn nhận được thông báo tài liệu này bị lỗi, không thể mở nó hoặc bị xóa. Điều đó khiến bạn không khỏi đau đầu. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khôi phục lại file Word bị lỗi.