Thông qua tiêu chuẩn đầu cuối về chất lượng dịch vụ chuyển phát bưu gửi trong khu vực APAC

Thông qua tiêu chuẩn đầu cuối về chất lượng dịch vụ chuyển phát bưu gửi trong khu vực APAC

VietTimes -- Đó là một trong những nội dung được thống nhất tại Hội nghị chuyên đề EMS cho quản lý cao cấp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (khu vực APAC), nhằm định vị tăng trưởng toàn diện cho dịch vụ EMS (dịch vụ nhận gửi, chuyển phát bưu gửi) trong khu vực và trên toàn thế giới.