Đã đến lúc bạn thử lại Firefox!

Đã đến lúc bạn thử lại Firefox!

VietTimes -- Mozilla hy vọng một giai đoạn mới của dự án Electrolysis sẽ mang lại cho người dùng một trình duyệt Firefox nhanh hơn và tốt hơn. Mozilla cũng hy vọng Firefox sẽ bắt kịp Google Chrome, Apple Safari và Microsoft Edge khi nhắc đến tốc độ và tính ổn định.