Tổng thống Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ "Hồ sơ Panama"

Tổng thống Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ "Hồ sơ Panama"

Nhà lãnh đạo cánh tả Ecuador nhắc lại rằng chính một tờ báo điện tử có trụ sở tại Washington là nơi đầu tiên nắm được các tài liệu mật về công ty luật Monsack Fonseca, đồng thời nhấn mạnh những tiết lộ sau đó của các cơ quan báo chí thân Mỹ chủ yếu nhắm vào giới chính trị của các nước khác.