Hà Nội giải thích việc giao quỹ đất “khủng” không qua đấu giá cho 5 dự án BT

Hà Nội giải thích việc giao quỹ đất “khủng” không qua đấu giá cho 5 dự án BT

VietTimes -- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với diện tích đất 5 dự án BT vừa qua, Hà Nội xác nhận diện tích nghiên cứu là xấp xỉ 270 ha. Tuy nhiên, chỉ có 26% diện tích này là giao đất để tính giá trị thanh toán giao cho nhà đầu tư hoàn vốn công trình BT.