Lần đầu tiên công bố tài liệu Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng về bệnh không lây nhiễm

Lần đầu tiên công bố tài liệu Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng về bệnh không lây nhiễm

VietTimes  – Lần đầu tiên, tài liệu Hướng dẫn cấp quốc gia về thực hành dược lâm sàng có tính pháp lý, do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, đã được công bố. Đây là dấu ấn mới cho hoạt động dược lâm sàng Việt Nam trong mục tiêu hành động vì chất lượng điều trị tối ưu cho bệnh nhân.