Ứng dụng điện thoại giúp bác sĩ phát hiện bệnh nhân dùng thuốc quá liều

Ứng dụng điện thoại giúp bác sĩ phát hiện bệnh nhân dùng thuốc quá liều

Một ứng dụng di động mới có thể cảnh báo các bác sĩ những người đã sử dụng quá liều opioid bằng cách chạm vào loa và micrô của điện thoại thông minh. Quá liều opioid là sự ngộ độc do sử dụng opioid quá mức.Ví dụ về opioid bao gồm: morphin, heroin, fentanyl, tramadol và methadone. Việc phát hiện có thể giúp cứu sống bệnh nhân.