Về quan hệ giữa F.I.T và Dũng Tâm

Về quan hệ giữa F.I.T và Dũng Tâm

VietTimes -- “Chuyện này là chuyện các anh chị nhầm lẫn thôi. Làm gì có chuyện F.I.T thành lập ra Dũng Tâm rồi Dũng Tâm lại mua F.I.T… Hiện nay, F.I.T không có sở hữu gì Dũng Tâm cả. Mà luật cũng không cho phép”.