Công chức Việt vẫn bảo lưu thói quen dùng email cá nhân giải quyết công việc

Công chức Việt vẫn bảo lưu thói quen dùng email cá nhân giải quyết công việc

VietTimes -- Nếu tại Mỹ, bà Hillary Clinton bị mất số lượng lớn phiếu ủng hộ trong cuộc tranh cử Tổng thống do dùng email cá nhân để giải quyết công việc, thì ở Việt Nam email cá nhân được sử dụng như phương tiện giải quyết công việc chủ yếu,  bất chấp việc mỗi cán bộ, công chức đều đã được cấp phát một email công việc.