Vũ khí bí mật của ông Putin đấu Mỹ-phương Tây

Vũ khí bí mật của ông Putin đấu Mỹ-phương Tây

Xét theo mọi việc, trong năm 2018, từ chính trong cộng đồng chuyên gia phương Tây sẽ là "chân không", và nó sẽ được mô tả như một thứ vũ khí đáng sợ của Vladimir Putin, chuyên gia phân tích chính trị Ivan Danilov, tác giả trang blog Crimson Alter nhận định.