Người giàu đầu tư bất động sản trở lại

Người giàu đầu tư bất động sản trở lại

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại Hội nghị bất động sản 2015 chủ đề “Cơ hội đầu tư nửa thập niên tới” tổ chức vào hôm qua tại TP.HCM. TS Võ Trí Thành cho rằng có 3 yếu tố đang hỗ trợ thị trường bất động sản.