Điên rồ trò chơi xuồng cá heo và xe nước bay

Điên rồ trò chơi xuồng cá heo và xe nước bay

Trên thế giới hiện nay người ta sáng chế ra tất cả các thiết bị mới và kỳ quặc tạo cảm giác khó quên trên mặt nước. Đáp ứng các nhu cầu giải trí trên cả kỳ dị, công tyJetovator đã tạo ra chiếc xe nước bay, và công ty Innespace - xuồng cá heo.