Hà Nội chính thức có đơn giá cho thuê công trình kỹ thuật ngầm viễn thông

Hà Nội chính thức có đơn giá cho thuê công trình kỹ thuật ngầm viễn thông

VietTimes -- Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng, thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung của Hà Nội phải trả theo đơn giá tối đa phần ống, bể là 79,258 nghìn đồng/m.dài/năm; phần hào, tuy nen kỹ thuật 94,820 nghìn đồng/m.dài/năm cho loại cáp viễn thông đường kính D>45mm