Hà Nội chi 500 tỷ đồng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội chi 500 tỷ đồng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VietTimes -- Hà Nội đề ra mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thương mại hóa sản phẩm, trong đó có ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập. Dự kiến tổng giá trị hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng.