Seaprodex Saigon có Thành viên HĐQT mới

Seaprodex Saigon có Thành viên HĐQT mới

VietTimes -- Nhân sự kỳ cựu của Seaprodex Saigon – bà Đỗ Thị Hồng, người gắn bó với Seaprodex Saigon từ ngày thành lập, người trụ lại sau nhiều đợt biến động thượng tầng của công ty, đã tham gia HĐQT và trở thành một trong những lãnh đạo quan trọng nhất tại đây.